U bevindt zich hier: Dorpskerk » Nieuws

Van de kerkenraad

vrijdag 29 september 2017 - 06:55:17

Elke 2 jaar zijn een aantal van de kerkenraadsleden aftredend en sommigen van hen herkiesbaar. De kerkenraad wordt zo steeds weer aangevuld met nieuwe gezichten, waarbij er gelukkig ook veel continuïteit is. Dat is een zegen voor de gemeente. De broeders Joost van Drie, Dirk van den Brink, Cees Petersen, Martie Timmer, Diederick Beelen, Gerrit Timmer en Jaap van der Plas zijn aftredend en herkiesbaar. Van deze broeders heeft alleen br. Joost van Drie aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. We respecteren zijn besluit en we spreken nu al onze dank uit voor het werk wat hij als ambtsdrager in de gemeente heeft gedaan. We zijn ook dankbaar dat andere genoemde broeders zich wel opnieuw herkiesbaar hebben gesteld. (Sommigen lijken nog maar heel kortgeleden bevestigd en niet in aanmerking te komen voor herbevestiging, maar zij maken de termijn af van de tussentijds ontstane vacature.) Wanneer er geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn genoemde broeders dan opnieuw verkozen. Diederick Beelen zal voorzitter worden van de kerkenraad, waar we dankbaar voor zijn. Evangelisatie ouderling Bennie Jacobs, die voor een deel ook pastoraal ouderling is, heeft aangegeven dat hij vanaf januari liever alleen als pastoraal ouderling zou willen fungeren, wat de kerkenraad heeft aanvaard. Zijn sectie wordt dan aangevuld met alle adressen van leden die buiten de grenzen van de wijkgemeente zich bevinden. Er resten dan nog drie vacatures: vacature ouderling (J. van Drie), vacature evangelisatie ouderling (voorheen B. Jacobs) en vacature jeugdouderling (voorheen J. Franken). De kerkenraad roept belijdende leden op hun verantwoordelijkheid te nemen en namen in te dienen voor genoemde vacatures. Denk daarbij, naast hun geloofsgetuigenis, ook aan de talenten die zij hebben, die ingezet kunnen worden als gaven in de gemeente van Christus. Kijk dus goed wie u voor welke vacature indient! U kunt namen indienen tot maandagmorgen 9 oktober, bij de scriba, Dirk van den Brink. Wilt u ook voor deze dingen bidden om wijsheid voor de kerkenraad?