• Dorpskerk

    Welkom bij de Hervormde Gemeente Hierden


    Alle dagen van de week zijn er activiteiten.
    Op zondag komen wij samen om God te loven, te prijzen en te luisteren naar Zijn stem.

Nieuws

Internationale Dienst

Op zondag 22 december verzorgt de Dorpskerk weer de Internationale Dienst voor de bewoners van het AZC uit Harderwijk en andere belangstellenden. De dienst wordt gehouden in het gebouw van de Evangelische Gemeente Sefanja aan de Stationslaan in Harderwijk. Iedereen is ook deze middag weer hartelijk welkom. De voorganger zal zijn ds. B.J. van de […]

Werkgroep Homo in de Kerk

De werkgroep Homo in de Kerk van onze gemeente wil het volgende onder uw aandacht brengen: Er zijn naar schatting zeker 700 dakloze LHBTI-jongeren in Nederland. Mogelijk ligt het cijfer in de praktijk hoger. Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren staan vaak niet op de radar van de reguliere dak- en thuislozenzorg. Deze jongeren komen vooral op […]

Duurzame koffie en thee

Klimaatverandering, milieuvervuiling, en slechte arbeidsomstandigheden van mensen in andere landen is steeds vaker in het nieuws. Het lijkt er wel op alsof we met elkaar onze schepping aan het vernietigen zijn door er niet goed voor te zorgen. Als individuele christen, maar ook als kerk hebben we ook hierin een grote verantwoordelijkheid. Daarom zullen we […]

Gezinsdienst 24 december: Vredevorst!!

Op kerstavond is er een gezinsdienst. De dienst begint om 19.00 uur en het thema is ‘Vredevorst!!’. De tekst is Jesaja 9 vers 6. In de vorige gezinsdienst ging het over machtig en wie over jou de macht heeft. In de gezinsdienst van 24 december gaan we samen het mooiste cadeau uitpakken wat maar mogelijk […]