• Dorpskerk

    Welkom bij de Hervormde Gemeente Hierden


    Alle dagen van de week zijn er activiteiten.
    Op zondag komen wij samen om God te loven, te prijzen en te luisteren naar Zijn stem.

Nieuws

Inzamelingsactie Voedselbank week 49

  De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling van goederen. Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden willen we deze actie ondersteunen. U kunt de producten inleveren bij: Spar Hierden in de daarvoor bestemde mand tijdens de openingstijden van de winkel Het Visnet op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur Voor aankomende week […]

Heilig Avondmaal (praktisch)

Voor het goed verlopen van de avondmaal diensten en om veel gemeenteleden de gelegenheid te geven op een veilige manier deel te nemen, is extra voorbereiding belangrijk. We hopen op de zondag van avondmaal 5 diensten te houden, te weten: 9.00uur (kerk), 10.30u (kerk), 12.00u (achter de kerk), 16.45u (kerk) en 18.30u (kerk). De eerste […]

Inzage begroting 2021 diaconie

Het College van Diakenen deelt u mee dat de begroting voor 2021 van onze Hervormde Gemeente Hierden gereed is. Conform de regelgeving van de PKN treft u bijgaand een verkorte samenvatting aan van de begroting. Tevens worden alle leden van de Hervormde Gemeente Hierden in staat gesteld om de volledige begroting 2021 in te zien. […]

Terinzagelegging jaarrekening 2019 en begroting 2021

Wij delen u mee dat de jaarrekening 2019 alsmede de begroting 2021 van onze Hervormde Gemeente Hierden volgende week ter inzage zullen liggen. Voor wie: Alle geregistreerde leden van onze Hervormde Gemeente Hierden hebben recht om de volledige stukken in te zien Wanneer: Op dinsdag 8 december en donderdag 10 december 2020 , beide van […]

Agenda