• Dorpskerk

    Welkom bij de Hervormde Gemeente Hierden


    Alle dagen van de week zijn er activiteiten.
    Op zondag komen wij samen om God te loven, te prijzen en te luisteren naar Zijn stem.

Nieuws

Kerstproject Kindernevendienst: ‘Thuis in Betlehem’

Zondag 28 november a.s. starten wij met het Kerstproject. De verhalen over het leven van Ruth staan centraal. Deze verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst, vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de toekomst […]

Voedselbank

  De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling van goederen. Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden willen we deze actie ondersteunen. U kunt de producten inleveren bij Spar Hierden in de daarvoor bestemde mand tijdens de openingstijden van de winkel, of in het Visnet zaterdags van 10.00 – 12.00 uur. De voedselbank […]

Voedselbank

  De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling van goederen. Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden willen we deze actie ondersteunen. U kunt de producten inleveren bij Spar Hierden in de daarvoor bestemde mand tijdens de openingstijden van de winkel, of in het Visnet zaterdags van 10.00 – 12.00 uur. De voedselbank […]

Voedselbank

  De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling van goederen. Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden willen we deze actie ondersteunen. U kunt de producten inleveren bij Spar Hierden in de daarvoor bestemde mand tijdens de openingstijden van de winkel, of in het Visnet zaterdags van 10.00 – 12.00 uur. De voedselbank […]