• Dorpskerk

    Welkom bij de Hervormde Gemeente Hierden


    Alle dagen van de week zijn er activiteiten.
    Op zondag komen wij samen om God te loven, te prijzen en te luisteren naar Zijn stem.

Nieuws

Lancering Scipio App

    De smartphone is, of je het nou wilt of niet, een belangrijk apparaat in ons leven. Alles wat we belangrijk vinden staat op onze telefoon. We lezen het nieuws, hebben contact met familie en vrienden via Whatsapp en Facebook, maar doen nog weinig met onze telefoon als het gaat om de kerk. Tot […]

Diaconale hulpdienst: praktische hulp

De hulpdienst binnen de Dorpskerk wil gemeenteleden helpen waar nodig. Je kunt denken aan hulp bij terugkomst ziekenhuis, boodschappen, vervoer naar de kerk, kinderopvang, koken, wandelen. Het gaat om situaties waarin tijdelijk extra hulp nodig is. Zo proberen we het samen gemeente zijn handen en voeten te geven. “Heer wat een voorrecht om in liefde […]

Voedselbank

De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling van goederen. Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden willen we deze actie ondersteunen. U kunt de producten inleveren bij: Spar Hierden in de daarvoor bestemde mand tijdens de openingstijden van de winkel Het Visnet op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur De voedselbank wil graag […]

Collecte Project 10 27 - zondag 13 juni 2021

CENTRAAL-AZIË – MEDISCHE HULP VOOR KWETSBAREN In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Met de huidige corona pandemie is de aanpak van dit probleem en de ondersteuning nog belangrijker geworden. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te […]

Agenda