U bevindt zich hier: Dorpskerk » Gemeente » Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters houdt zich bezig met de stoffelijke belangen van de gemeente. Dat wil zeggen dat ze de zorg hebben voor de gebouwen en hun inrichting, maar ook de salarissen voor de predikanten en andere medewerkers wordt door dit college verzorgd.

Contact

Dhr. A. Vrijhof, tel. 06-30201371

Voorzitter:

Dhr. G. van Panhuis, e-mail:  voorzittterkerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl

Secretaris:

Dhr. M. van der Velden, e-mail:  secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl

Penningmeester:

Dhr. A. Bronkhorst, e-mail: penningmeesterkerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl

Commissie van bijstand

Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een commissie van bijstand.

Dhr. H. Beelen, tel. 452030
Dhr. B. van den Brink, tel. 451871
Dhr. C. van het Goor, tel. tel. 452490
Dhr. G. Kuiper, tel. 451226
Dhr. H. Stols, tel. 452077
Dhr. R. Wouters, tel. 451580

 
 

Bovenplaatselijke kosten

Ten behoeve van het landelijk kerkenwerk wordt er jaarlijks in november een rondgang in de gemeente gehouden.

Kerkbalans

In januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Hiervoor wordt een envelop thuisbezorgd, vergezeld van een korte toelichting. Enkele dagen later wordt deze weer opgehaald.

Verjaringsfonds

Er bestaat een verjaringsfonds, onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Bij verjaardagen wordt een gift gevraagd voor dit fonds, dat in het bijzonder gericht is op het bestrijden van kosten in verband met het permanente onderhoud aan monumenten en andere gebouwen. Heel veel vrijwillig(st)ers werken hieraan mee.

Betaalrekeningen

Bankrekening NL30 RABO 0347 5033 73 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden.

Contactformulier kerkrentmeesters

Via dit formulier kunt u contact leggen met de Kerkrentmeesters.

Naam*
E-mail*
Telefoon
Bericht