• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

Nieuws

Stadsgebed:

Maandag 7 juni om 19.30 uur zal in het Visnet het maandelijkse stadsgebed plaatsvinden. Iedere maand komen broeders en zusters uit de verschillende kerken uit Harderwijk samen voor een gebedsmoment. Paulus schrijft aan Timotheüs: Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden [en]dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en […]

Verkoop collectemunten

Vanaf volgende week starten we weer met de verkoop van collectemunten. De eerste keer zal zijn op donderdag 3 juni achter de Dorpskerk van 19.00 tot 20.00 uur en verder volgens onderstaand schema: 1e donderdag van de maand Dorpskerk 19.00 – 20.00 uur. 3e donderdag van de maand Het Visnet 19.00 – 20.00 uur. Uw […]

Internationale kerkdienst

De internationale kerkdiensten gaan weer door met een maximum van 30 mensen (excl. medewerkers). Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor! De dienst van 30 mei wordt door het Visnet georganiseerd en Gerrit de Haan gaat voor. Het beperkte aantal plaatsen betekent wel dat voorrang gegeven wordt aan de mensen van het AZC en statushouders. Hiervoor […]

Gebeds-meer-daagse

In de periode tussen Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest willen we graag een aantal avonden samen komen om te bidden. Een Gebeds-MeerDaagse, maar dan in aangepaste vorm. Drie avonden bent u/ ben jij welkom in het Visnet om samen te lezen uit de Bijbel, te luisteren naar liederen, te bidden en te danken. In coronaproof opstelling […]