• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

Nieuws

Kleding gevraagd

Eind deze maand hopen we weer naar Schwerin te gaan. Kinderkleding, maar ook kleding voor tieners en volwassenen is heel erg welkom! Mocht je iets hebben dan horen we het graag. Groet, Kees en José keesvermeer60@gmail.com 0680138904

Christelijk Hierdens Mannenkoor.

Het Christelijk Hierdens Mannenkoor start een nieuw zangseizoen op vrijdag 23 augustus 2019. Wij nodigen alle leden en belangstellende mannen uit om naar de repetitie te komen. U als belangstellende kunt geheel vrijblijvend een aantal repetities bij wonen. Ons repertoire bestaat uit geestelijke liederen in de breedste zin van het woord, van psalmen tot gospel […]

Extra collecte voor ouderenpastoraat

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de zorg aan onze ouderen. Het woord van God leert ons om met eerbied en respect om te gaan met onze ouders en met de ouderen in de gemeenschap. En ook om onze ouderen met zorg te omringen als ze eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. We hebben daarom als […]

“Open dagen in het Visnet”

De periode van de zomervakanties breekt aan. Veel mensen gaan een aantal weken weg, recreëren in binnen- of buitenland. Anderen blijven thuis en genieten hier van de zomer. Toch kunnen er allerlei omstandigheden zijn waardoor u in deze periode misschien behoefte heeft aan een goed gesprek, een luisterend oor of een moment van stilte en […]