• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

Nieuws

Geliefde mensen

“Geliefde mensen”, Zo begon een kleine tweeënhalf jaar geleden de eerste “woensdagbrief”. De corona-pandemie sloeg in alle hevigheid om zich heen en had tot effect dat het gemeenteleven voor een groot deel stil kwam te liggen. Daarnaast waren we sinds kort vacant. Alle reden om de gemeente, tussen de beide zondagsbrieven in, te informeren en […]

Ouderenreisje D.V. dinsdag 20 september 2022

De afgelopen 2 jaar is het niet mogelijk geweest maar dit jaar willen we er weer gezellig samen op uit. Gaat u mee dan graag om 12:45 uur aanwezig zijn bij de Dorpskerk. Met de bus vertrekken we om 13 uur naar een leuk en mooi adres voor iedereen toegankelijk en waar iedereen zich kan […]

De Serviëgangers zijn al volop aan de slag;

Servië. Afgelopen maandagochtend héél vroeg is de groep Serviëgangers vertrokken. Eindelijk! Hier hebben ze een paar jaar op moeten wachten. Inmiddels is er bericht dat ze op de plaats van bestemming zijn aangekomen en dat ze dinsdag meteen volop ‘aan de bak’ konden met kinderclub en klussen. Naast de leiding (Gerda van de Ridder, Marien […]

Gebedspunten:

  Roan zijn schouder, waar zich een knoop heeft gevormd. Toen we vertrokken had Roan er al last van, de laatste werk-klus was best intensief en veel. Met de druk er achter van weg gaan en de klant was soms niet makkelijk. Dat gaf Roan stress, en nu voelt de gevolgen daarvan nog in zijn […]