• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

Nieuws

Middagdienst

Deze dienst is een internationale kerkdienst, welke wordt geleid door dominee de Haan. Hij zegt hier het volgende over; Het thema van deze dienst is kijken in de spiegel. Het Bijbelgedeelte komt uit Mattheüs 21 vers 28-32. De gelijkenis over de twee zonen die door hun vader worden gevraagd mee te werken in de wijngaard.

Collecte 15 november : Tear – Veilig drinkwater

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen […]

Verzoekplatenprogramma

Op D.V. woensdag 11 november van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende uitzending van het verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op maandag 16 november van 10.00 tot 11.00 uur. Wilt u een verzoekplaat aanvragen voor het verzoekplatenprogramma, dan kan dat telefonisch, via de mail of een briefje. Telefonisch kan dit op de maandag voor de […]

10.000 is wel héél veel….

Geliefde mensen, 10.000 redenen tot dankbaarheid? Dát is wel heel erg veel, zeker in deze crisistijd! Hebben we eigenlijk niet veel meer om óndankbaar over te zijn? Het zijn immers nare tijden. Meerdere gemeenteleden zitten of zaten in thuisquarantaine. Er is ziekte en zorg. Familiebezoeken, knuffels van de (klein)kinderen, een terrasje ‘pikken’, rouw en trouw, […]