• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

Nieuws

Mannenzang in Katwijk

Al jaren een fenomeen, samen zingen met 1700 mannen in de kerk van Katwijk. Er worden psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen gezongen. Ook dit jaar staan weer een paar […]

Collectemunten

Donderdag 19 januari worden van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van “Het Visnet” collectemunten verkocht. betaling per pin en contactloos is mogelijk.

Stadsgebed, 9 januari in het Visnet.

DV maandag, 9 januari ’s avonds 19.30 uur, bent u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse stadsgebed. Deze keer in vertrouwde omgeving. We ontmoeten elkaar in ons eigen Visnet. Hoe […]

Agenda