U bevindt zich hier: Visnet » Wegwijzer » Overige

 

Boekentafel

In de hal van Het Visnet staan vitrinekasten met mooie boeken, CD's DVD's. Wilt u iets uit deze kasten kopen, of iets bestellen, dan kunt u contact opnemen met Nienke Jongsma, tel. 0341-267416 of email: njongsma@hotmail.com. De opbrengst van de verkoop is voor de IZB.

Koffie en ontmoetingsmorgen

Eemaal in de maand wordt er in de wijk Frankrijk een koffiemorgen gehouden. De koffiemorgen van het Visnet wordt op de tweede woensdagmorgen van de maand gehouden.vanaf half tien staat de koffie klaar. Mevr. J.W. Houtman-Weijs, tel.0341-412780

Collectemunten

Elke derde donderdag van de maand worden in het Visnet collectemunten verkocht van 19.00 - 20.00 uur. Betaling per pin is mogelijk.

Zondagsbrief

In de wijk Frankrijk wordt elke zondag een Zondagsbrief uitgedeeld. Hierin staan de actuele gebeurtenissen van de afgelopen week en de activiteiten van de komende week vermeld. Berichten kunnen tot en met woensdag aangeleverd worden via het e-mail adres zondagsbriefhetvisnet@gmail.com. Gerard Epe, tel. 0341-418940, bgg 06-30857553

Keuzelied

Het is mogelijk om een lied op te geven dat voorafgaand aan de morgendienst gezongen wordt. Dus als u/jij een lied hebt met herinneringen of gewoon omdat u/jij het mooi vindt dan kan dit doorgegeven worden aan Sjaak Verboom, per mail j.verboom@solcon.nl of telefonisch 0341-424733. Het is daarbij ook mogelijk dat u/jij de reden vermeld waarom wij dit lied zingen, dit wordt dan in de zondagsbrief vermeld. Wel wordt er rekening gehouden met bijzonderheden in de dienst, zoals het kerkelijk jaar, de schoolpsalm, etc. 

Nieuwe bewoners

Alle nieuw inwoners van de wijk ontvangen namens onze wijkgemeente een welkomstcadeau. Zij worden bezocht door de welkomstcommissie. Tijdens deze ontmoeting kunnen zij geïnformeerd worden over het reilen en zeilen in onze kerkelijke gemeente. Verhuizingen in uw omgeving kunt u doorgeven aan het e-mail adres nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl. De welkomstcommissie zal deze nieuwe bewoners dan bezoeken. De nieuwe bewoners hoeven niet lid van een kerk te zijn! We willen graag alle nieuwe bewoners welkom heten in onze wijk.

Verspreiding

De Zondagsbrief wordt verspreid onder de kerkradioluisteraars. Gerard Epe, tel. 0341-418940, bgg 06-30857553

Kerktelevisie bij overstappen

Algemeen
Voor abonnees in het verzorgingsgebied van de CAI in Harderwijk en Hierden is Kerktelevisie beschikbaar. Als abonnee op de kerktelevisie ziet u thuis op uw eigen televisietoestel de rechtstreekse uitzending van uw eigen kerkdienst. ´Verbonden´ met uw kerkelijke gemeenschap alsof u er zelf bij bent.Uitgangspunt is wel dat u ’om bijzondere redenen’ langere tijd de kerkdiensten niet persoonlijk kunt bijwonen. Te denken is aan ziekte, handicap of zeer hoge ouderdom waardoor u moeilijk de deur uitkomt.
 

Glasvezel - overstappen
In de afgelopen tijd is er bij de meeste bewoners van Harderwijk en Hierden een glasvezel aansluiting aangebracht in de woning. En zijn en komen steeds meer aanbieders, die verschillende abonnementen aanbieden. Als u overweegt om over te stappen naar een andere aanbieder dan willen wij u er graag op attenderen dat, als u gebruik maakt van of in de nabije toekomstgebruik wilt maken van kerktelevisie, u erop moet letten of kerktelevisie ook via de nieuwe aanbieder beschikbaar is.
 

CAI Harderwijk
Abonnees van CAI Harderwijk die kiezen voor glasvezel van een provider met het CAI Inclusief-label kunnenveelal het zenderpakket van CAI Harderwijk behouden, inclusief HK13TV, Harderwijk FM, andere lokale zenders en ook de kerkdiensten via de Kerkomroep.Bij twijfel of voor meer informatiekunt u contact opnemen met de CAI Harderwijk, telefoonnummer 0341-410666 of via de website: www.caiharderwijk.nl
 

Preekbeurten

Het grootste deel van de preekbeurten (circa. 75) worden gedaan door de beide wijkpredikanten. De vrije preekbeurten worden ingevuld door gastpredikanten. Sjaak Verboom, tel. 0341-424733

Organisten/pianisten

  • Dhr. W. Dijkens, tel. 06-20496286
  • Dhr. A. de Jager, tel. 036-5221546
  • Dhr. Th. Hesseling, tel. 0341-251736
  • Dhr. K. Ploeger, tel. 0341-564102
  • Mevr. P. de Groot Kleiberg, tel. 0341-417193                                                                                
  • Pianist Dhr. N. Tromp, tel. 0341-428180

 

Bestanden

nieuwsbrief_mp

nieuwsbrief_zp