U bevindt zich hier: Visnet » Gemeente » Pastoraat

Pastoraat

De wijkgemeente is opgedeeld in wijken, waarvoor pastorale ouderlingen zorgdragen. De predikant heeft de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van crisispastoraat en bezoek in het ziekenhuis. Bij thuiskomst wordt dit weer door de ouderling overgenomen. Rond de 80e , 85e enz. verjaardagen en jubilea vanaf 25 jaar wordt namens de kerk in onderling overleg een bezoek gebracht door één van de leden van het wijkteam. Indien er aanleiding voor is kan een predikant het bezoek brengen.

Meeleven

Wat is het goed om vreugde en verdriet te delen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Maar om dat te kunnen is het wel nodig dat we elkaar laten delen in onze dank en nood. Daarom een vriendelijk verzoek de kaart van geboorte, trouw of rouw te versturen naar de predikant, de scriba en je wijkouderling. Dan zijn we allemaal op de hoogte en vergeten we je niet.

Elkaars pastor

Voor de onderlinge verbondenheid is het van het allergrootste belang, dat wij als leden van de gemeente van de Here Jezus Christus elkaars pastor zijn. De ambten zijn er niet om de gemeente ambteloos te maken, maar juist om haar toegerust te laten dienen in het ambt van alle gelovigen. Voor iedereen geldt: Ik ben mijns broeders en zusters hoeder!

SECTIE WALSTEIN
 
  Ouderling Hans de Jager, tel. 0341-412225
(Coördinator sectie Walstein)
Duivenkamp, Kalverkamp, Nieuwe Grensweg, Paardenkamp.
 
  Ouderling Chris Doornhof, tel. 0341-881703
Eendekamp, Geitekamp, Hanekamp, Hoenderkamp, Jannevroukamp, Kienderkamp.
 
  Ouderling Peter de Lange, tel. 0341-785490
Bokkekamp, Elsweg, Ganzekamp, Kalkoenkamp, Pauwenkamp, Parallelweg, Tweede Parallelweg, Veulenkamp, Vondellaan, Walstein, Wezenkamp
 
SECTIE DE AKKER
 
  Ouderling Henk Vrijhof, tel. 0341-415347
(Coördinator sectie De Akker)
Boonenweg, Grensweg, Krommekamp 228 en hoger (even), Krommekamp 143 en hoger (oneven), Kruisweg, Kuulekamp, Lammertkamp, Frankenskamp.
 
  Ouderling Evert Westerink, tel. 0341-761484
Boomkamp, Kortekamp, Langekamp, Tabaksweg, Van Goorswegje.
 
SECTIE BROEKLAND
 
  Ouderling Harry Raaphorst, tel. 0341-424469
(Coördinator sectie Broekland)
Glindweg, Krommekamp 2 t/m 226 (even), Krommekamp 1 t/m 141 (oneven), Zuiderzeestraatweg (tot de rotonde).
 
  Ouderling Arjan de Wilde, tel. 06-14763585
Broeklaan, Brummelkamp, Doornekamp, Jannevroupad, Minnekamp, Stadshagenkamp.
 
  Ouderling Arjan de Bruijn, tel. 0341-452115
Metten Gerritskamp, Vlierburgweg, Walsekamp, Weverskamp.
 
BUITEN DE WIJK
 
  Ouderling Ewoud Godschalk, tel. 0341-416895
(Coördinator sectie Buiten de wijk)
Lidmaten die buiten de wijkgemeente Frankrijk, in Stadsdennen (3842) en
Tweeling-stad/Wittenhagen (3843) wonen.
 
  Ouderling Martin Prins, tel. 06-10964116
Overige leden, die buiten de wijk Frankrijk en tevens buiten de postcodes 3842 (Stadsdennen) en 3843 (Tweelingstad/Wittenhagen) wonen.
 
OVERIG
 
  Ouderling Gerard van Panhuis, tel. 0341-268390
ouderling met als bijzondere opdracht evangelisatie. info missionaire gemeente
 

Gebedsteam

Soms hebben mensen bijzonder gebed nodig omdat ze door een moeilijke periode van hun leven ingaan, waarbij aanvechtingen een grote rol spelen. De bedoeling van het team is dat twee teamleden met mensen bij plotselinge nood, of soms gedurende een wat langere periode kunnen bidden. Dat kan bij iemand thuis zijn, of in het Visnet. Het komt voor dat gemeenteleden te maken hebben (gehad) met een belasting als gevolg van het soms onbewust inlaten met occulte praktijken. Daar moeten ze van bevrijd worden, want daar waar het occulte woont, woont de Heere Jezus niet. Ook daar waar dit soort bevrijding nodig is, wordt het gebedsteam ingeschakeld. Reina den Ouden, tel. 0341-418224.

Stuur een bericht aan een wijkouderling of het gebedsteam:

Naam*
E-Mail*
Bericht aan*
Bericht*
Telefoon*