U bevindt zich hier: Visnet » Gebed » Bevrijdingspastoraat

Bevrijdingspastoraat

Veel mensen worstelen met zondige gewoonten, met angsten en negatieve gedachtes. Ze vormen allemaal blokkades in de relatie met God. En een dergelijk leven is niet het leven dat God met ons voor heeft.

“Kom naar Mij , jullie die vermoeid zi jn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven” (Mat . 11:28)

Wij geloven in een God die op zoek is naar mensen. Wij geloven in een Vader die niets liever wil dan een innige relatie met jou. En die het jou gunt om in vrijheid met Hem te leven. We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn geschapen om Gods liefde te ontvangen, die te beantwoorden en aan anderen door te geven.

Lees meer in de brochure over Bevrijdingspastoraat in het Visnet.
Bekijk de Presentatie
Leesrooster op weg naar bevrijdingspastoraat.
Informatie over gebedsteam en bevrijding
En nog wat ervarings verhalen

Meer weten?

           Een van de zondagse diensten is speciaal toegesneden geweest op de uitleg en de bijbelse achtergrond van bevrijdingspastoraat. Hier onder beeld- en geluidmateriaal. Let op: Het beeldmateriaal neemt langere tijd in beslag om te laden!

  • (Allleen geluid) Dienst in zijn geheel terugluisteren? Druk op deze link
  • (Beeld en geluid) Iemand horen vertelen wat het hem gebracht heeft? Druk op deze link
  • (Beeld en geluid) Wat gebeurt er bij de voorbereiding en uitvoer van een bevrijdingsgebed? Druk op deze link
  • (Beeld en geluid) De preek met daarin de uitleg nav Galaten 1 en Efeze 6 horen en zien? Druk op deze link

Wat spelregels

  • Zowel het voorgesprek als het bevrijdingsgebed vindt plaats in Harderwijk. Ervaring leert dat ´in de buurt van Harderwijk´ wonen het meest praktisch werkt bij alle voorbereidingen, uitvoer en nazorg bij zo´n gebed.
  • Confidenten mogen zelf eerst contact opnemen met eigen gemeente. Als bidden in de eigen gemeente onmogelijk is kunnen wij helpen. Wij leggen wel contact met de voorganger van de thuisgemeente voor overleg en afspraken over nazorg.
  • De relatie van de confident met de Here God en Jezus en dus een levend geloof is essentieel!

De ervaring in het bevrijdingspastoraat leert dat mannen opener durven te zijn tegen mannen en dat geldt evenzo voor vrouwen tegenover vrouwen. Daarom kunnen vrouwen contact opnemen met Mieneke van Dasselaar en mannen met Kees Schouten. Dit kan via ook via het onderstaande formulier.

 

Naam*
E-Mail
Telefoon
Selecteer
Bericht