• Het Visnet


    Gastvrije kerk in wijk Frankrijk voor Gods woord en werk; waar iedereen iets haalt en brengt.

1e Collecte bestemd voor De Oude Synagoge, 2e Kerk en eredienst

De Oude Synagoge is een inloophuis, een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats waar iedereen van harte welkom is. Vrijwilligers vanuit een christelijke levensovertuiging en met betrokkenheid van de plaatselijke kerken, bieden mensen […]