U bevindt zich hier: Dorpskerk » Vorming » Catechese

Catechese

 

Van oktober tot Pasen wordt er catechese gegeven. De plaats en het tijdstip waarop de verschillende groepen bijeenkomen, worden aan het begin van het seizoen kenbaar gemaakt.

‘Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer (om uit genade gered te worden door Jezus alleen!) naar je vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?’ ‘Ja’, zei je toen. Je kind wist nog nergens vanaf. Dat was ook niet nodig. Want God wist van je kind af! Was het dankbaarheid, die je bracht tot het laten dopen van je kind? Of gehoorzaamheid? Liefde voor de Heere God? Of was het toch bijgeloof/gewoonte….?

Wellicht stuitte je erop, dat wat je toen van plan was: je kind van alles bijbrengen, in de praktijk toch heel anders uitvalt. Je kunt een kind wel enigszins vormen door bij te sturen, maar op heel veel dingen heb je geen grip. Ergens is dat maar goed ook. Maar wat kan het ook een verdriet geven als er niets van het geloof lijkt te blijven plakken. (Was het bij jou anders, toen je jong was?) Goed om te beseffen: ik heb beloofd ‘naar mijn vermogen te onderwijzen’. God vraagt nooit meer van ons. Maar ook niet minder! ‘En de laten onderwijzen’. Wij mogen (nog!) genieten van de mogelijkheid van christelijk onderwijs.

Geloofsopvoeding hoort vooral thuis, maar wat is het een zegen dat ook op de scholen aandacht is voor zingen, gebed, Bijbelkennis en ook dat er gesproken wordt over wat het leven met de Heere God nu inhoudt, hoe dat werkt. Dan mag je deel uitmaken van de gemeente van Christus. Die heeft als getuige van de Doop ook een roeping, om je kind van God ontvangen, ‘onderwijs te geven’, al kan dat op zoveel manieren. Dat begint al bij een liefdevolle houding bij de oppas op zondagmorgen. Wat mooi ook dat mannen en vrouwen, die zelf geen kinderen kregen, toch ook hierin van betekenis mogen zijn in de gemeente. Wat mooi dat er ook diverse mensen betrokken zijn bij de catechese.

Catechese (of noem het ‘Follow Me’) is dooponderwijs. Wat betekent het nu voor mij, dat ik een gedoopt mens ben? Het is het samen leren uitpakken en ontdekken van het geschenk wat ik als een belofte mij draag. Overigens zijn ook altijd diegenen welkom, die het teken van de Doop juist nog verlangen, omdat zij dit nog niet eerder ontvingen. Catechese vindt wellicht anders plaats van vroeger. (Je zou er nog es bij moeten zijn!). Maar breng eerst je kind in gebed bij God en laat elke gedoopte jongere zich van harte welkom weten op de catechese!