U bevindt zich hier: Dorpskerk » Nieuws

Geef voor je kerk: Actie Kerkbalans 4 februari a.s. van start

vrijdag 25 januari 2019 - 20:52:49

 

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.

We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Maar de kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld.

Daarom is er de actie Kerkbalans. Deze actie gaat weer van start vanaf 4 februari a.s. Wat is de kerk u waard? Onze kerk bestaat grotendeels uit vrijwilligers.

Toch heeft onze kerk met vaste uitgaven te maken zoals de kosten voor predikanten, ouderenpastoraat, kosters, kerkelijk bureau, onderhoud van de kerk en gebouwen, energiekosten en landelijke bijdragen voor kerkelijke ondersteuning.

Ouderenpastoraat

Ook dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de zorg aan onze ouderen. Het woord van God leert ons om onze ouderen met zorg te omringen als ze eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. We hebben daarom twee ouderenpastors voor onze wijken aangesteld. Zij ondersteunen onze gemeentepredikanten bij de extra pastorale zorg aan de ouderen van de gemeente. Mede vanwege het ouderenpastoraat hebben we volgend jaar een gat in de begroting van ca 20.000 euro. We hebben met elkaar dus nog wel een uitdaging… We hopen dat u wilt overwegen uw bijdrage dit jaar iets te verhogen. Want alle kleine beetjes helpen! Volgende week volgt meer informatie in de zondagsbrief.

Wij vertrouwen op uw steun en betrokkenheid.

Alvast hartelijk dank, 

College van Kerkrentmeesters