U bevindt zich hier: Dorpskerk » Gemeente » Pastoraat

Pastoraat

De wijkgemeente Dorp is opgedeeld in verschillende ouderlingwijken. Elke wijk heeft een eigen pastorale ouderling, die wordt bijgestaan door een pastoraal werker (m/v) uit de gemeente. Ook zijn er enkele gemeenteleden die met regelmaat bij een of meerdere adressen bezoeken afleggen. De predikant bezoekt in principe alle gemeenteleden, waarbij de eerste aandacht uitgaat naar het crisispastoraat en naar hen die in het ziekenhuis verblijven. Ook schenkt de predikant aandacht aan gelegenheden rond geboorte, huwelijk, jubilea en begeleidt hij stervensprocessen. Hierbij gaat het om geestelijke begeleiding, die eventueel ook samen op kan gaan met maatschappelijke hulpverlening. In dit werk wordt de predikant bijgestaan door een pastoraal werker van buiten de gemeente, in dit geval een emeritus predikant t.w. ds. H.F. Klok. Deze geeft ondersteuning in het pastoraat met name m.b.t. de gemeenteleden die in verpleeg- of verzorgingsinstellingen verblijven en voornamelijk aan ouderen en langdurig zieken in de gemeente. De gemeenteleden die buiten onze wijkgrenzen wonen, waaronder de verpleeghuizen vallen onder een eigen wijkouderling (zie wijkindeling hieronder).

Elkaars pastor

Voor de onderlinge verbondenheid is het van het allergrootste belang, dat wij als leden van de gemeente van de Heere Jezus Christus elkaars pastor zijn. De ambten zijn er niet om de gemeente ambt-loos te maken, maar juist om haar toegerust te laten dienen in het ambt van alle gelovigen. Voor iedereen geldt: Ik ben mijns broeders en zusters hoeder!

Verpleegtehuizen

De dames van de Hervormde vrouwendienst bezoeken degenen, die in het verpleeghuis verblijven en gemeenteleden, die aan huis gebonden zijn. De predikant brengt in overleg een aanvullend bezoek in de verpleeghuizen in de directe omgeving.