U bevindt zich hier: Algemeen » Zending » Algemeen

Zending

 




De Hervormde Gemeente Hierden heeft een zendingscommisie. Deze commissie heeft als taak om in de beide wijken aandacht en gebed te vragen voor het werk van zending. Ook werft de commissie fondsen voor dit werk. Als gemeente hebben we gekozen het zendingswerk via onze kerk (PKN) te laten uitvoeren en dan met name via de GZB.

Het is ons verlangen dat door het werk van de zending mensen (wereldwijd) gaan leven zoals God het bedoelt. Dat gaat gebeuren wanneer mensen gaan geloven in Jezus Christus als hun Heer en Heiland. Als ze gaan groeien in geloof door zich bij een liefdevolle gemeenschap van gelovigen aan te sluiten. En als ze als gevolg daarvan ook gaan dienen en daarmee aan hun samenleving iets van het Koninkrijk van God laten zien.

Met ontferming bewogen

Mensen in beweging, we zien ze dagelijks in het nieuws. Mensen op zoek naar een toekomst, naar hoop. Soms wanhopig. Als een schare zonder herder. We weten dat Jezus met ontferming omzag naar mensen op zoek naar toekomst, naar hoop. Als volgelingen van Jezus willen ook wij omzien naar mensen. Bewogen zijn om hun lot. Of het nu gaat om mensen in Europa of mensen in China. Bewogenheid heeft immers niets met afstand te maken.

Zuidoost-Azie

In het zuiden van China en in delen van Thailand wonen bevolkingsgroepen die nog nooit hebben gehoord over een toekomst die vastligt in Jezus, de Verlosser. Toch is er wel iets in beweging. Veel mensen staan open voor het Evangelie. Op verschillende plaatsen ontstaan inmiddels kleine gemeenten. Maar er zijn nog zoveel onbereikte mensen. Voor hen willen we verder trekken, nieuwe grenzen overgaan. Juist nu!

Vluchtelingen

En dan de vluchtelingen. Grote groepen mensen komen Europa binnen vanuit door oorlog verscheurde landen. Op zoek naar hoop en een nieuwe toekomst. Christenen in Europa en dus ook in Nederland verstaan hun verantwoordelijkheid. Naast hulp en opvang zijn er mogelijkheden om onze hoop in Christus te delen. Soms zelfs heel praktisch.

Onze gemeente

Via de zendingscommissie van onze hervormde gemeente Hierden is een dringende oproep binnengekomen om beide zendingsprojecten te ondersteunen. Samen met de beide kerkenraden menen we dat geen onderscheid gemaakt kan worden op basis van afstand of actualiteit.
Daarom leggen we vrijmoedig de vraag om dit zendingswerk te ondersteunen aan u voor.

Missie en opdracht

Het is ons verlangen dat mensen in Zuidoost-Azië en vluchtelingen in Nederland het Evangelie horen van hoop en toekomst in Jezus Christus. In Zuidoost-Azië doen we dat onder andere via de door de GZB uitgezonden zendeling Jetty. Ze was enige tijd geleden in de zendingsdienst aanwezig. In Nederland doen we dat via broeder Sjaak Verboom. Hij is via stichting Gave aangesteld om de begeleiding van vluchtelingen te coördineren.

Meebidden, meeleven, meegeven

We vragen u als gemeente om dit wereldwijde zendingswerk te gaan ondersteunen. Helpt u mee te delen in een hoopvolle toekomstverwachting?

Wat kunt u doen?

• Bid voor het wereldwijde zendingswerk, zowel in Zuidoost-Azië als in Nederland.
• Lees en leef mee met het werk via hervormdegemeentehierden.nl/algemeen/zending.
• Help mee om het benodigde jaarlijkse bedrag van € 22.000,- bij elkaar te krijgen!

Financiële actie

De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Hierden en de thuisfrontcommissie van Sjaak Verboom vragen u om met elkaar de uitvoering van dit zendingswerk mogelijk te maken. Dat kan door de uitdaging zoveel mogelijk te verdelen. Als bijvoorbeeld 180 adressen uit beide wijken tien euro per maand willen doneren zijn we al een heel eind. Misschien kunt u dat niet missen. Misschien kunt u veel meer. Dat laten we graag aan u over. De beide kerkenraden bevelen de actie van harte aan.

Wat beloven we

  • U krijgt regelmatig een update van de ontwikkelingen via de website en de zondagsbrief.
  • Jaarlijks houden we een kerkdienst waarin dit zendingswerk centraal zal staan.
  • Uw giften worden via de GZB geïncasseerd en zijn dus aftrekbaar.
  • Alle inkomsten worden 50/50 verdeeld over de beide zendingsprojecten.

Voor de folder zie: download folder
Om te geven: (link naar de losse machtigingskaart tweezijdig)

Achtergrondinformatie

www.gave.nl
www.zendingsexpeditie.nl
www.gzb.nl

Contact met de zendingscommissie

 

Naam*
E-Mail Adres*
Telefoon
Bericht*