U bevindt zich hier: Algemeen » Wegwijzer » Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau speelt een centrale rol in de gemeente.
Hier worden de Ledenadministratie en de financiële administratie van de Hervormde Gemeente Hierden bijgehouden.

Waar Kunt u het vinden

Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in het Koetshuis.

Adresgegevens:
Zuiderzeestraatweg 149
3849 AD Hierden

 

Openingstijden:

Dinsdag en donderdag van 9.00 - 16.30 uur

Ledenadministratie

De Ledenadministratie is de basis voor bijvoorbeeld Hervormd Hierden, het Verjaringsfonds, Catechese en dergelijke. Daarnaast is de afdracht van de PKN aan de solidariteitskas gebaseerd op het aantal lidmaten dat ingeschreven staat. Om de Ledenadministratie up-to-date te houden is opgave van belangrijke wijzigingen onmisbaar. Omdat niet alle benodigde gegevens via de burgerlijke overheid (gemeente Harderwijk) verkregen worden, is het van belang dat u zelf bij verhuizing, geboorte, huwelijk, overlijden en dergelijke contact opneemt met het Kerkelijk Bureau (het liefst schriftelijk te worden via e-mail).

Financiële administratie

Voor de verschillende financiële acties, zoals bijvoorbeeld de actie Kerkbalans, worden de looplijsten, etiketten en eventueel acceptgiro's klaargemaakt. De toezeggingen van onder andere Kerkbalans worden geboekt en incasso's worden uitgevoerd. Op het Kerkelijk Bureau wordt ook de financiële administratie van het College van Kerkrentmeesters bijgehouden. Dit houdt in dat alle Inkomsten, de salarissen, de gastpredikanten en alle rekeningen geboekt en betaald worden. Alle inkomsten en uitgaven kunt u terugvinden in de jaarrekening.

Geboorte

Naast de geboorteaangifte bij de burgerlijke gemeente, vragen wij u om deze ook te melden bij de kerkelijke (wijk) gemeente. Dit kunt u natuurlijk doen door contact op te nemen met de wijkpredikant van de wijkouderling. Maar wij vragen u ook om een geboortekaartje naar de Scriba van de wijk te sturen. Hij zal er voor zorgen dat de geboorte wordt doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau, waar het wordt opgenomen in de kerkelijke registers.

Doop

De datum, Waarop de doop wordt bediend, wordt steeds in het Hervormd Hierden, de Zondagsbrief en / of deze website bekend gemaakt. Daaraan voorafgaand wordt er doopzitting gehouden. Ook wordt er, voor de doop, een doopbezoek aan huis gebracht. Daarnaast is er de Mogelijkheid bij u als ouders de doopcatechese gaan volgen. Dit kan Vóór van na de doop van uw soort.

Huwelijk

Aanvraag voor de bevestiging en inzegening van het huwelijk moet gedaan worden bij de wijkpredikant, ook als een andere predikant in de trouwdienst zal voorgaan. Op deze wijze is er overzicht in de beschikbaarheid van de kerkgebouwen. Wij vragen u ook om een trouwkaart naar de Scriba van de wijk te sturen. Hij zal er voor zorgen dat dit wordt doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau, waar het huewlijk wordt opgenomen in de kerkelijke registers.
Daarnaast is er de mogelijkheid dat de (toekomstige) echtparen de huwelijkscatechese gaan volgen. Dit kan voor de na de huwelijkssluiting.

Verhuizing

Voor het ledenregister zijn we aangesloten op het landelijke systeem van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij krijgen de verhuisgegevens door van de burgerlijke gemeente, tenzij u bij de burgerlijke gemeente heeft aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.Omdat niet alle benodigde gegevens via de burgerlijke overheid worden Verkregen, is het van belang dat u zlef u gegevens doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau. Alle verhuizingen worden vermeld in het Hervormd Hierden.

Brochure Erfstellingen en Legaten

inzien

Tot slot

Naast bovengenoemde werkzaamheden kunt u bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld:
• in-, uit-en overschrijvingen.
• aanvraag attestatie / doopbewijs.
• doorgeven van diverse wijzigingen (bijvoorbeeld  uw bankrekeningnummer)

Doorgeven van Wijzigingen / Contact

 

Naam*
E-Mail*
Telefoon
Bericht