U bevindt zich hier: Algemeen » Privacybeleid

Ons privacybeleid

Ook onze kerk valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 is ingegaan). De Hervormde Gemeente Hierden wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze leden en bezoekers. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing De nieuwe wet heeft niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op onze website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om ons eigen handelen.

Denk bijvoorbeeld aan:

·        het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie;
·        het opnemen van verjaardagen, jubilea en adressen in Hervormd Hierden;
·        publicatie van de Zondagsbrief op de website;
·        uitzending van kerkdiensten (via internet of kerktelevisie);
·        het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.

We zullen voor bovenstaande punten op korte termijn een aantal maatregelen nemen om ervoor te zorgen wat we voldoen aan de nieuwe wet, maar ook voldoende invulling kunnen blijven geven aan onze missie om lief en leed te delen en om te zien naar elkaar.

Iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die we binnen de kerk delen, mogen niet (zomaar) doorgegeven worden aan mensen buiten onze kerk. Alleen als het valt binnen de taak van onze kerk en het nodig is, mogen we de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van onze kerk, staan in ons privacy-statement.

Klik hier om ons Privacy statement te lezen.