U bevindt zich hier: Algemeen » ANBI » Diaconie

ANBI Diaconie

Als Hervormde Gemeente Hierden vallen wij onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN heeft een zogenaamde ANBI-groepsbeschikking. Onze diaconie valt ook onder deze groepsbeschikking. Giften aan de diaconie zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

ANBI gegevens

Tenaamstelling: Diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden 
Contactadres: Boomkamp 30, 3848ZC Harderwijk 
Telefoon: 0341 - 426739
Mail: diaconie@hervormdegemeentehierden.nl
RSIN (fiscaal nummer): 8053.44.974
Bankrekening: NL61 RABO 0347 5003 90

Bestuurssamenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen door de diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling

De diaconie deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.
Voor het beleidsplan klik hier: Beleidsplan Diaconie Hierden 2016-2020.

Activiteiten

De activiteiten die vanuit de diaconie plaatsvinden worden gepubliceerd op de website van de kerk en in de Zondagsbrieven. 

Financiele verantwoording

Voor een samenvatting van het financiële resultaat van het afgelopen kalenderjaar en de begroting van het huidige kalenderjaar: Resultaat2017enbegroting2018 Diaconie Hierden.